SOFTWARE

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Je nehmotnou stránkou výpočetního systému a tvoří ho programy. Zjednodušeně můžeme říci, že program je sled pokynů, příkazů, které má počítač vykonat, aby provedl námi požadované činnosti. Tyto pokyny musí být zapsány ve formě, které počítač rozumí.

Každý počítač má zabudovanou množinu nejjednodušších činností, které dovede vykonat. Odborně se nazývají instrukce, celá činnost se potom řídí souborem instrukcí. Každý program je zapsán jako posloupnost těchto instrukcí.

Program je posloupnost instrukcí, které počítač vykonává a uskutečňuje tím nějakou činnost.

Pod pojmem programové vybavení PC rozumíme souhrn programů velice širokého zaměření, které svým určením pokrývají všechny oblasti práce PC. Uživatel si vybírá a kupuje programy, které nejlépe vyhovují jeho požadavkům.

Rozeznáváme:

  • PROGRAM - jeden konkrétní program pro řešení jednoho konkrétního problému

  • PROGRAMOVÝ PRODUKT - více programů, které se podílí na řešení nějakého komplexního problému

Programové vybavení osobního počítače dělíme do následujících skupin:

  1. operační systémy,

  2. nadstavby operačního systému,

  3. uživatelské programy.

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster