DRUHY PROGRAMŮ A JEJICH POUŽITÍ

  PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Line

Operační systém

Prakticky každý počítačový program čte pokyny z klávesnice, píše oznamy a výsledky na monitor nebo na tiskárnu, čte nebo ukládá data na disk nebo na disketu atd. Kdyby měli být tyto činnosti programovány v každém jednotlivém programu, znamenalo by to hodně námahy a ztráty času a mohlo by se stát, že bychom daný program nemohli využít na každém PC, nebo by docházelo k chaosu v ukládání dat na disky. Z těchto důvodů byly z uživatelských programů vyčleněny instrukce pro spolupráci z hardwarem a jsou naprogramovány v PC pouze jednou. Je však potřebné, aby tyto instrukce: - tvořily lehce dostupný celek - spolehlivě fungovaly na různých typech PC od různých výrobců - byly lehce dostupné pro uživatelské programy.

Vytvořením takového celku instrukcí vznikl mezi hardwarem a uživatelem mezičlánek, kterému říkáme OPERAČNÍ SYSTÉM (OS).

Operační systém:

 • řeší spolupráci uživatele s hardwarem (uživatelské znakové příkazy mění na elektronické signály srozumitelné PC a naopak). Programátor se nemusí starat o to, jaké technické prostředky počítač obsahuje,

 • zavádí standardní postupy pro práci s technickým vybavením (např. práce více programů najednou s pevným diskem bez nebezpečí kolize),

 • může řešit situace, kdy na jednom počítači běží najednou více programů (řazení přístupu ke vstupně/výstupním zařízením, vymezení potřebné operační paměti,...)

 • poskytuje uživatelským programům své služby a vytváří jim pracovní prostředí.

Aby nemusel každý výrobce osobních počítačů vyvíjet svou vlastní verzi celého operačního systému, jsou OS členěny do vrstev. Bezprostřední styk s technickým zařízením počítače řeší pouze nejnižší vrstva OS, která je součástí dodávky počítače. Všechno ostatní nad touto vrstvou je nezávislé na typu počítače. V rámci softwarové kompatibility existuje jen několik operačních systémů pro PC kompatibilní s IBM. Používají se zpravidla operační systémy:

 • MS-DOS (MicroSoft – Disk Operating System)

 • Windows 95,

 • Windows 98,

 • Windows Me (Millennium Edition),

 • Windows NT (New Technology),

 • Windows 2000,

 • Windows XP (Experience)

 • OS/2 (IBM)

 • LINUX, UNIX, …

Na obsah

Line

Nadstavby OS

Operační systém neposkytuje uživateli úplný komfort a ideální pracovní podmínky. Je nutné pamatovat si formulace příkazů operačního systému, psát je z klávesnice, chybí okamžitý přehled o situaci na disku nebo disketě, atd. Pokrok do této oblasti vnesly nadstavbové programy. Tyto programy odstraňují všechny uvedené nedostatky a poskytují uživateli přátelské, graficky orientované prostředí a vyšší komfort obsluhy. Jejich společným rysem je celoobrazovkový režim, ovládání pomocí klávesnice nebo myší, prostřednictvím slovních nabídek (menu) nebo obrázků (ikon).

Z hlediska funkčních možností, dokonalosti a stupně uživatelského komfortu (pohodlí) dělíme nadstavbové programy na 2 skupiny:

 • souborové manažery

 • nadstavbové programy vyššího typu

Souborové manažery

Jsou to programy, které na vyšší úrovni poskytují stejné funkce jako operační systémy i některé další, ale pro svou činnost operační systém využívají, OS tam musí být. Pracují většinou v textovém režimu a jejich zobrazovací schopnosti jsou omezeny na znaky klávesnice. Typickými představiteli této kategorie jsou např. NORTON COMMANDER, PC SHELL, PC TOOLS, M 602, HH MANAGER, DOS MANAGER, FORTE. Tyto nadstavbové programy poskytují následující funkce: a) kopírování, mazání, přejmenování a přesun souborů, prohlížení, editace a porovnávání obsahu souborů, vyhledávání souborů, obnovování vymazaných souborů, komprimace a dekomprimace b) prohledávání, vytváření, rušení, přejmenování, kopírování a přesun adresářů kopírování, formátování, pojmenovávání a porovnávání obsahu disket c) zobrazování systémových informací o konfiguraci a stavu počítače, obsazení disků, ... d) přenos dat mezi dvěma počítači.

Nadstavbové programy vyššího typu

Kromě funkcí souborových manažerů poskytují i další funkce, které přesahují i samotný MS DOS a tím se tyto programy přibližují k dokonalejším operačním systémům (OS/2, UNIX, Windows NT). U špičkových programů z této skupiny je operační systém MS DOS úplně zatlačený do pozadí, uživatel ho vůbec nevnímá a původně nadstavbový program se stává novým operačním systémem, např. WINDOWS 95, 98, 2000 atd. Tyto programy pracují převážně v grafickém režimu, umožňují na obrazovce vytvářet libovolné tvary a ovládáme je především myší. Dominantním programem tohoto typu pro počítače kompatibilní s IBM program MS Windows, alternativou např. In View, Geoworks.

Na obsah

Line

Uživatelské programy

Operační systém a hardware vytváří pracovníkovi základní prostředí. Nadstavbové programy usnadňují práci s počítačem, ale až uživatelský-aplikační program vytváří prostředek pro využití osobního počítače pro konkrétní práci.

Programovací jazyky

Programy, které umožňují vytváření nových programů. Obecně se dělí na nižší a vyšší. Nižší programovací jazyky (jazyky symbolických adres) jsou strojově orientovány, jsou blízké takzvanému strojovému kódu PC a vyžadují důkladnou znalost hardware (Assembler). Vyšší programovací jazyky jsou bližší lidem, nejsou závisle na hardwaru a umožňují napsat program pomocí člověku blízkých symbolů (matematické operátory, klíčová slova atd.) Takto napsaný text programu (zdrojový program) se potom překladačem (kompilátorem) překládá do jazyku, kterému rozumí počítač.Nejznámější vyšší programovací jazyky jsou např. Basic, Pascal, Turbo Pascal, C, Turbo C, C++, Cobol, Fortran, Prolog, ADA, atd.

Textové editory

Programy určené pro práci s textem. Jejich výhodou vůči psacím strojům je vyšší estetická úroveň, možnost oprav textů a jejich uložení v paměti na disku nebo disketě. Nejznámější textové editory pro MS DOS jsou např. Text 602, Eso, MAT, Cyril, E.T Klasik, Word, WordStar, ChiWriter. Do vyšší třídy patří MS Word, AmiPro, Wordperfect apod. Nejvýkonnější editory se svými vlastnostmi a možnostmi blíží programům pro Desktop Publishing - DTP. Umožňují komplexně zpracovat text s obrázky, titulky, sloupci, např. kompletní noviny (DTP- Corel Ventura, PageMarker, QuarkXPress).

Databázové programy

Používají se při vytváření počítačových evidencí (kartoték), umožňují rychlé vyhledávání požadovaného záznamu, třídění podle různých kritérií, filtrování evidence podle zadaných parametrů a pod. Nejznámější jsou: dBase, FoxBase, FoxPro, Paradox, Winbase, Access, Approach, PCFand, Oracle, Delphi.

Tabulkové procesory (kalkulátory)

Uplatňují se všude tam, kde provádíme výpočty ve sloupcích a řádcích. Když se změní některý údaj v tabulce, automaticky se přepočítají všechny další údaje, které s ním souvisí. Na základě tabulky je možné vytvářet i grafy. Nejznámější jsou QuatroPro, Lotus 1-2-3, SuperCalc, Excel, Multiplan, Calc602, Framework, Symphony.

Grafické programy

Patří sem jednoduché programy pro kreslení na obrazovku (Dr.Genius , Paintbrush, Zebra), a programy profesionální pro grafické práce, animaci, trikové efekty, atd. (CorelDdraw, Adobe Designer, Adobe Photoshop atd.)

Konstrukční programy

Patří sem programy pro konstrukční práce (CAD - computer aided design). Můžeme kreslit technické výkresy s použitím připravených dílů, je možné trojrozměrné zobrazení, přemítání, natáčení obrazců apod. Vyžadují výkonné technické vybavení. Nejznámější jsou AutoCAD, MicroStation apod.

Ostatní uživatelské programy

Výukové, demonstrační, programy pro vědecko- technické výpočty, kancelářské systémy, finanční programy, programy pro řízení výrobních procesů, pro komunikaci mezi počítači, diáře, hry, programy pro zájmovou činnost atd.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster