Úvod

Line

Obsah:

 • Pravidla

 • Pohyb po dokumentu

 • Označování, výběr textu

Line

Práce s textem je jednou ze základních dovedností, kterou by si měl student odnést ze školy.

Pro práci s textem existují pravidla, která má uživatel dodržovat.

Pravidla:

 • U nového dokumentu zvolíme vzhled stránky.

 • Celý dokument napíšeme jedním typem, velikostí a barvou písma, všechny řádky zarovnané vlevo, nedáváme žádné mezery na začátku řádků.

 • Po napsání několika řádků dokument ULOŽÍME na disk nebo jinou vnější paměť příkazem SOUBOR-ULOŽIT JAKO. Zadáme název, jak se má dokument jmenovat a umístění – kam se má uložit. Program MS WORD vytváří dokumenty typu .DOC. Jiné editory mají svoje typové přípony. Existují dva obecné formáty RTF a TXT, první z nich uchovává i formátování, druhý pouze prostý text. V průběhu práce potom v pravidelných intervalech zadáváme příkaz SOUBOR-ULOŽIT, nebo použijeme příslušnou ikonu.

 • Klávesu ENTER používáme pouze na konci odstavce. Za odstavec považujeme část textu, kterou chceme ukončit, i když jsme ještě nedopsali řádek do konce (nadpis, textový odstavec, řádek seznamu, verš básně apod.).

 • Chceme-li psát text ve formě sloupců, nikdy nevytváříme sloupce tak, že mezi údaji v řádku píšeme mezery. Nikdy bychom takhle nedocílili sloupců stejně zarovnaných, protože ve Wordu nemají všechny znaky stejnou šířku. Pro tento účel používáme klávesy tabulátoru nebo nastavíme tabulátorové zarážky buď přímo na pracovní ploše na obrazovce nebo příkazem FORMÁT-TABULÁTORY.

 • Všechno nové, co to dokumentu vkládáme (další text, obrázek, tabulka atd.) se vloží na to místo, kde je momentálně psací kurzor.

 • Jakoukoliv vykonanou operaci, která nám nevyhovuje, můžeme anulovat příkazem ÚPRAVY-ZPĚT.

 • Po napsání celého textu dokument formátujeme (měníme písmo, řádkování, zarovnání, odsazení, ohraničení, podbarvení atd.). Formátovat můžeme tu část textu, kterou jsme VYBRALI (podbarvili, začernili).

 • Jakékoliv nastavení, formátování apod. můžeme kdykoliv změnit.

 • Před ukončením práce s dokumentem použijeme funkce SOUBOR-ULOŽIT.

 • Práci s dokumentem ukončujeme buď ikonou X nebo příkazem SOUBOR-KONEC. Klávesová zkratka Ctrl+F4 uzavře dokument a Alt+F4 ukončí program. Zavíráme-li neuložený dokument, program na to upozorní.

 • Najednou může být v programu MS WORD otevřeno i více dokumentů. Můžeme mezi nimi přecházet pomocí CTRL+F6 nebo volbou tlačítek s názvy dokumentů v sekci aktivních úloh v hlavním panelu.

 • Pracujeme-li s disketou, nikdy disketu nevybíráme, dokud ještě na obrazovce vidíme obsah dokumentu – není zavřený, práce s ním ještě neskončila.

Na obsah

Line

Pohyb po dokumentu

 • Pomocí vodorovné (na dolním okraji okna dokumentu) a svislé (na pravém okraji okna dokumentu) posuvné lišty na okrajích obrazovky.

 • Pomocí hlavního menu ÚPRAVY-PŘEJÍT NA, kde zadáme např. číslo stránky, kam chceme přejít.

 • Pomocí klávesových zkratek:

  • nahoru o jeden řádek nahoru

  • home na začátek řádku

  • dolů o jeden řádek dolů

  • end na konec řádku

  • doprava jeden znak doprava

  • ctrlhome - na začátek dokumentu

  • doleva jeden znak doleva

  • ctrlend - na konec dokumentu

  • ctrlnahoru - jeden odstavec nahoru

  • page down - o okno dolů

  • ctrldolů - jeden odstavec dolů

  • page up - o okno nahoru

  • ctrldoprava - 1 slovo doprava

  • ctrldoleva - 1 slovo doleva

Na obsah

Line

Označování, výběr textu

Pomocí myši

Nastavíme psací kurzor na začátek nebo konec vybíraného úseku textu, stiskneme a držíme stisknuté levé tlačítko a táhneme kurzorem přes text.

Klikneme na začátku vybíraného úseku textu, stiskneme a držíme stisknuté SHIFT a klikneme na konci vybíraného úseku.

Kratší úseky textu vybíráme:

 • slovo

  • dvakrát kliknout do slova o obrázek

  • kliknout na obrázek

 • řádek

  • kliknout ve výběrovém pruhu před textem (levý okraj)

 • více řádků

  • nastavit kurzor do levého okraje (výběrového pruhu), stisknout levé tlačítko a táhnout přes řádky, které chceme vybrat.

 • věta

  • stisknout Ctrl a kliknout kdekoliv ve větě

 • odstavec

  • třikrát kliknout uvnitř odstavce, nebo dvakrát kliknout v levém okraji před odstavcem

 • celý dokument

  • třikrát kliknout ve výběrovém pruhu (levém okraji)

Pomocí klávesnice

(vždy platí od pozice kurzoru):
jeden znak vpravo shiftdoprava
jeden znak vlevo shiftdoleva
do konce řádku shiftend
k začátku řádku shifthome
řádek dolů shiftdolů
řádek nahoru shiftnahoru
do konce odstavce shiftctrldolů
k začátku odstavce shiftctrlnahoru
ke konci dokumentu shiftctrlend
k začátku dokumentu shiftctrlhome
celý dokument ctrl

Označení vybraného textu zrušíme kliknutím kdekoliv na ploše dokumentu.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster