HROMADNÁ KORESPONDENCE

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Úvod

Tuto funkci programu Word využijeme v situaci, když chceme rozesílat stejné znění dopisu na různé adresy, které máme předem připravené v adresáři programu Microsoft Outlook nebo v jiném souboru (typu .doc, .xls apod.). Podobně můžeme tisknout poštovní obálky nebo adresní či jiné štítky.

Funkci odstartujeme následujícím postupem: hlavní menu NÁSTROJE – DOPISY A KORESPONDENCE.

Podnabídka obsahuje další možnosti, ze kterých vybíráme:

Hromadná korespondence

Na obsah

Line

1. Zobrazit panel nástrojů Hromadné korespondence

V okně programu se zobrazí panel nástrojů se specifickými funkcemi pro HK.

Hromadná korespondence

Na obsah

Line

2. Hromadná korespondence popř. Průvodce hromadnou korespondencí

Průvodce hromadnou korespondencí nás v šesti krocích dovede k vypracování dokumentu HK (formulářový dopis, obálky, štítky).

1. VÝBĚR TYPU DOKUMENTU

 • DOPISY – slouží k odeslání stejného dopisu skupině osob. Každý z odesílaných dopisů ale lze ještě upravit.

 • E-MAILY

 • OBÁLKY – vytiskne obálky s adresami pro hromadnou korespondenci.

 • ŠTÍTKY – vytiskne adresní štítky pro hromadnou korespondenci.

 • ADRESÁŘ – vytvoří dokument obsahující katalog nebo tištěný seznam adres.

HK

2. VÝBĚR POČÁTEČNÍHO DOKUMENTU

 • POUŽÍT AKTUÁLNÍ DOKUMENT – počátečním dokumentem je dokument právě otevřený a vytvářený v programu Word, pomocí Průvodce přidáme údaje o příjemci.

 • ZAČÍT ZE ŠABLONY – můžeme začít z předem připravené šablony HK, kterou přizpůsobíme podle svých potřeb. Tlačítkem Vybrat šablonu ji vybereme.

 • ZAČÍT Z EXISTUJÍCÍHO DOKUMENTU – můžeme začít z dokumentu HK, který už máme v počítači předem uložený, a ke kterému se dostaneme tlačítkem Otevřít … . Můžeme změnit obsah nebo příjemce.

 • U obálky vybereme funkci Možnosti obálky…, u štítků Možnosti štítku…

HK Obálky

3. VYBRAT PŘÍJEMCE

 • POUŽÍT EXISTUJÍCÍ SEZNAM – umožňuje použít jména a adresy z existujícího souboru nebo databáze. Pro jeho vyhledání použijeme tlačítko Procházet … V tomto seznamu můžeme pomocí záhlaví sloupců vybírat skupiny, pro které se bude dopis tisknout. Pro úpravu tohoto seznamu použijeme tlačítko Upravit seznam příjemců.

 • VYBRAT Z KONTAKTŮ APLIKACE OUTLOOK

 • ZADAT NOVÝ SEZNAM - přes tlačítko Vytvořit … Umožňuje zadat jména, adresy a jiné údaje do nového seznamu. Tento seznam navrhuje vyplnit nejběžnější identifikační položky, které je však možné libovolně upravovat (zrušit, navrhnout jiné apod.) Ukázka otevřeného seznamu adres (dokument .doc)

HK seznam

4. VYTVOŘIT DOPIS

Touto funkcí můžeme do dopisu vložit některou a automatických položek (blok adresy, řádek s pozdravem, průvodce pozdravem, elektronické razítko) a položky ze souboru - seznamu adres – funkce Další položky. V dalším kroku můžeme upravit vzhled dopisu.

HK

5. ZOBRAZIT NÁHLED DOPISŮ

Je zobrazen náhled jednoho ze sloučených dopisů (text dokumentu – dopis, obálka nebo štítek + vložené položky ze seznamu adres), můžeme zobrazovat další příjemce, provést změny v seznamu příjemců – přidat nebo ubrat adresy pro tisk.

HK

6. DOKONČIT HROMADNOU KORESPONDENCI

Dokumenty (dopisy, obálky, štítky) jsou připraveny. Můžeme je dále upravovat (a uložit jako nový dokument) nebo hned tisknout.

HK

Rekapitulace tvorby sloučeného dokumentu HK prostřednictvím Průvodce hromadnou korespondencí:

 1. Vytvoříme seznam adres nebo zjistíme, kde ho v počítači máme uložený.

 2. Odstartujeme program Word a vytvoříme text dokumentu, jde-li o dopis.

 3. Kurzor nastavíme v dokumentu na místo, kam budeme vkládat slučovací pole (položky ze seznamu adres). Vložená pole však můžeme následně libovolně přemisťovat a formátovat.

 4. Odstartujeme funkci hromadné korespondence: Nástroje - Dopisy a korespondence a vybereme nabídku Průvodce hromadnou korespondencí.

 1. krok – Vybereme druh vytvářeného dokumentu, např. Dopisy.

 2. krok – Použít aktuální dokument nebo Možnosti obálky, Možnosti štítku.

 3. krok – Použít existující seznam adres (vyhledáme ho)

 4. krok – Vytvořit dopis – Další položky. Vložíme zvolené položky (názvy sloupců) ze seznamu adres do dokumentu a upravíme je.

 5. krok – Zobrazit náhled (zkontrolujeme vzhled, můžeme upravit okruh adresátů, kterým opravdu chceme dokument poslat – Upravit seznam příjemců.

 6. krok – Hromadná korespondence. Funkcí Tisk tiskneme dokument pro všechny vybrané adresáty. Funkcí Upravit jednotlivé dopisy uložíme vytvořené dokumenty s jednotlivými adresami do nového souboru a můžeme je dále individuálně upravovat.

Na obsah

Line

3. Průvodce dopisem

Umožňuje programově zadat data pro naformátování vzhledu dopisu. Netvoříme dopis na čistý papír ale jakoby podle šablony. Na záložkách Formát dopisu, Příjemce, Jiné údaje a Odesílatel můžeme zadat např. vzhled dopisu, jeho styl, použití a umístění předtištěné hlavičky, možnost použít automatické datum z počítače, jméno adresu a oslovení příjemce, další prvky dopisu – věc, způsob odeslání, adresa příjemce kopie dopisu, charakteristika odesílatele – jméno, zpáteční adresa, zdvořilostní fráze, značku odesílatele a jiné náležitosti úředního dopisu. Všechny adresy je možné vybrat z adresáře programu MS Outlook, pokud ho uživatel vede.

Dopis

Na obsah

Line

4. Obálky a štítky

Funkce pro tisk obálek a adresních štítků.

OBÁLKY – použitím jednotlivých ovládacích prvků dialogového panelu zadáme adresu odesílatele a příjemce (můžeme vybrat z adresáře). Tlačítko Možnosti zobrazí vnořený panel pro zadání formátu obálky a umožňuje také formátovat písmo adres. Adresy vybíráme z adresáře programu MS Outlook.

ŠTÍTKY – umožňuje navrhnout a tisknout adresní štítky. Můžeme opět využívat adresy uložené v adresáři. Tlačítko Možnosti umožňuje vybrat rozměry štítku, upravit je, nebo vytvořit vlastní rozměr. Můžeme volit počet vytištěných štítků apod.

Obálky a štítky

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster