PŘENOS DOKUMENTU A TISK

PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Line

Přenos dokumentu

Přinejmenším jednou, ale pravděpodobně vícekrát se vám naskytne situace, kdy vytvořený dokument budete chtít prohlédnout na jiném počítači, v jiném městě apod.

Existují 3 základní okruhy problémů:

  1. Problém s češtinou

  2. Problém s fonty

  3. Problém kompatibility textových editorů resp. jejich formátů

S problémem s češtinou jste se pravděpodobně nejčastěji setkáváte při posílání pošty, existuje totiž několik tzv. kódování češtiny a různé programy a operační systémy je různě používají.

Fonty (písma) nečiní až takový problém, ale může se stát, že použijete nějaký speciální font, který na jiném počítači není a pak dochází k problémům, v horším případě se může stát, že dokument nebude vůbec čitelný.

Největším problémem je kompatibilita textových editorů resp. jejich formátů. Problém spočívá v tom, že většina uživatelů používá program MS Word, se kterým není zcela kompatibilní žádný jiný textový editor, dokonce ani starší verze tohoto editoru ne.

Jaký formát pro přenos zvolit?

Pokud chceme dosáhnout co největší kompatibility zjistíme si jaký textový editor a jaká verze je používaná na cílovém počítači a pokusím se uložit v příslušném formátu. Pokud nemůžu zjistit typ editoru popř. verzi uložím radši dokument ve formátu RTF (Ritch Text Format), který by měl být nezávislý na používaném programu. Pokud, ale chci mít opravdu jistotu a nevadí mi že do výsledného dokumentu již nebudu moci zasahovat, zvolím formát PDF (Portable Document Format).

Ukládání
 

Na obsah

Line

Tisk

Tisk je závěrečnou částí skoro každého textu, z větší části se podílí pak na výsledném hodnocení dokumentu, protože se většinou právě odevzdává vytištěná část. Proto by jste neměli část tisku podceňovat a více ji prostudovat.

Základním pravidlem je, že formátování textu pro tisk se provádí až na úplném konci prací a dodržují se již zmíněné zásady pro tvorbu textového dokumentu.

Nabídku Tisk je možné získat 3 způsoby:

  1. přes Hlavní menu

  2. přes Panel nástrojů Tisk

  3. klávesová zkratka CTRL+P

Tisk

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster