FORMÁTOVÁNÍ TEXTU

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Písmo

 
funkce  
   
písmo
 • druh písma
 • řez písma
 • velikost písma
 • barva písma
 • styl (podtržení, obrys, ...)
Druh písma

Písmo je určené tzv. fontem, kterých jsou již vytvořené tisíce. Font je tvořen sadou konkrétních znaků s danými tvarovými charakteristikami. Písma jsou pojmenována např. Arial, Times New Roman, dále mívají přípony CE, CYR, BT, ... Pro nás nejdůležitější přípona CE, protože označuje skupinu středoevropských znaků, tedy znaky ř, č, ž, ...

Více o písmu najdete v kapitole Typografie.

proložení znaků
 • mezery mezi znaky
 • umístění nad popř. pod
 • prokládání
   
efekty
 • elektronické textové efekty
   

Na obsah

Line

Odstavce

Formátování odstavců jeden ze základních kamenů úpravy každého dokumentu. Každý odstavec má konkrétní vzhled, určený spojením několika dílčích vlastností.

Tvorba odstavců je trochu odlišná od tvorby odstavců při klasickém psaní, protože ve většině textových editorech neukončujete, každý řádek, ale jen odstavec a to klávesou ENTER.

Jak nastavit vzhled odstavce? Je to obdobné jako při formátování textu jen vlastnosti jsou odlišné.

 
funkce Myší zvolíte v Hlavním menu položku Formát-Odstavec.
   
Odsazení a mezery Vlastnosti odstavců (1 karta):
 • zarovnání (vlevo, vpravo, ...)
 • odsazení
 • mezery před popř. za odstavcem
 • řádkování

Zarovnání

Zarovnání je určitě nejpoužívanější vlastnost odstavce. Má 4 podoby:

 • vlevo (nastaveno standardně),

 • vpravo,

 • na střed,

 • do bloku.

Na střed se nejčastěji zarovnávají nadpisy, popř. jiné texty, které chceme zvýraznit. Zarovnání Do bloku je esteticky nejhezčí při delších textech a používá se na většinu odstavců.

Odsazení

Odsazení slouží k vymezení textového prostoru. Odsazení je možné nastavit 2 způsoby:

 • za pomoci Hlavního menu (viz. výše)

 • za pomoci pravítka

Mezery

Odstavce se někdy nezvýrazňují jen odsazením prvního řádku, ale také změnou vzdálenost mezi odstavci. Často se to dělá tak, že se za odstavcem stiskne klávesa ENTER, tento postup je však chybný. Představme si, že píšeme 10i stránkový text s 20 odstavci, pro vytvoření mezery používáme klávesu ENTER. Dopíšeme celý text a zjistíme, že mezera by mohla být větší nebo naopak nechceme žádnou, museli by jsme kliknout za každý odstavec a přidat ENTER nebo umazat prázdný odstavec. Pokud, ale zvolíte Mezery tak tyto změny provedete na jedno kliknutí.

Řádkování

Pokud nechcete změnit jen rozdíl ve velikosti řádku mezi odstavci, ale i mezi ostatními řádky musíte zvolit jiné řádkování. Standardně je nastaveno jednoduché, můžete ho změnit např. na dvojité, přesné, apod.

Tok textu Vlastnosti odstavců (2 karta):
 • svázat řádky
 • svázat řádky s následujícím

Na obsah

Line

Tabulátory

Tabulátory slouží k:

 • zarovnávání části textu do sloupců,

 • vytváření stejně velkých mezer,

 • vytváření ceníků, ...

Z hlediska terminologie je potřeba rozlišovat Tabulátory (vloženy v textu, ale při standardním nastavení nejsou vidět) a tzv. tabulační zarážky (nacházejí se na pravítku).

Typy tabulačních zarážek:

sloupec zarovnáme vlevo

tabprav.gif

sloupec zarovnáme vpravo

tabstred.gif

sloupec vycentrujeme

tabdes.gif

sloupec vyrovnáme na pozice desetinné čárky.

U tabulátorů lze nastavit tyto vlastnosti:

 • umístění,

 • zarovnání,

 • vodící znaky.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster