KRESLENÍ, OBRÁZKY, WordArt

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Kreslení

Tato funkce má svůj vlastní panel nástrojů, který zobrazíme buď z hlavního menu ZOBRAZIT nebo kliknutím na uvedené tlačítko ve Standardním pruhu ikon.

Kreslení

Kreslení obsahuje několik různých nástrojů:

 • linie,

 • pravoúhelníky,

 • elipsy,

 • automatické tvary.

Automatické tvary

Po vybrání nástroje na kreslení se zobrazí tzv. Kreslící plátno, které funguje jako čtvrtka do které můžeme kreslit.

Kreslící plátno

Výslednou elipsu, či např. nápovědu, ... můžeme dále editovat. Můžeme měnit velikost, barvu pozadí, popředí, tloušťku ohraničení, ...

Možnosti editace

Na obsah

Line

Obrázky

Do textu můžeme vkládat 2 druhy obrázků:

 • Kliparty

 • Ostatní rastrové a vektorové formáty

Obrázek

Obrázek vložíme do dokumentu v programu Word na místo, kde se nachází psací kurzor postupem VLOŽIT+OBRÁZEK + vyhledání v počítači nebo VLOŽIT+OBRÁZEK+KLIPART. Chceme-li s vloženým obrázkem dále pracovat, klikneme do něj levým tlačítkem. Obrázek se orámuje tenkou čarou s úchytnými body v rozích a na středech stran. Tažením za tyto body můžeme měnit rozměry a proporce obrázku. Vložíme-li obrázek do samostatného řádku, můžeme ho zarovnat vlevo, vpravo nebo doprostřed řádku.

Formátování obrázku provedeme postupem FORMÁT-OBRÁZEK nebo FORMÁT-OBJEKT. Zde můžeme změnit rozměry obrázku, oříznout nepotřebné části, nastavit orámování, obtékání obrázku textem, zarovnání v řádku apod.

Další funkce nabízí panel nástrojů, který vyvoláme z kontextového menu obrázku – změnit barevný obrázek na černobílý, vodotisk nebo v tónech šedí a zpět, zvětšit nebo zmenšit jas a kontrast, oříznout, orámovat, umístit do textu, vrátit se k původnímu vzhledu apod. Obrázek můžeme vložit do textu i ze schránky, do které jsme ho umístili v jiném programu apod.

Na obsah

Line

WordArt

Vložíme ho postupem VLOŽIT-OBRÁZEK-WordArt. Tato funkce má svůj vlastní panel nástrojů, pomocí kterého vkládáme do dokumentu a také formátujeme nápisy vytvořené různými tvary textu. Tyto nápisy se chovají jako objekt, např. vložený obrázek, ne jako obyčejný text. Můžeme je různě vybarvovat a tvarovat. Prvním tlačítkem v panelu text vytvoříme.

Postup tvorby WordArtu:

 1. Klikneme na tlačítko WordArt

 2. Otevře se nabídka WordArtu
  WordArt

 3. Klikneme na vybraný tvar WordArtu a pak na OK

 4. Otevře se dialogový panel k napsání textu a jeho formátování
  WordArt

 5. Napíšeme požadovaný text a potvrdíme OK

 6. Zobrazí se výsledná podoba WordArtu
  WordArt

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster