ÚVOD

  PDF verze pro tisk

Line

Oblasti použití PC

Vzhledem ke svým vlastnostem se dnes osobní počítače objevují prakticky ve všech oblastech lidské činnosti, ve vědě, technice, kancelářské práci, v domácnostech i v umění. Přitom pro každý druh použití počítače musí být vypracované zvláštní programové vybavení. Široké spektrum programového vybavení pro osobní počítače můžeme rozdělit do několika skupin, ze kterých každá reprezentuje vybavení pro určitou často se opakující skupinu úloh:

Zpracování textů

Jde o vytváření graficky hodnotných textů, je to náhrada za psací stroje. Výhodou je úspora času, snadná korekce chyb, vysoká grafická úroveň textu, možnost používat mnoho typů písma, barevné provedení, zařazení obrázků, tabulek, grafů apod.

Databázové programy

Používají se pro vedení různých agend, evidencí a kartoték na osobním počítači. Výhodou proti klasickým evidencím je snadné a rychlé třídění, výběry a vyhledávání požadovaných záznamů apod. (evidence osob, inventáře, knih v knihovně, sbírek, ...)

Operace s daty v tabulkách

Jde o programy, které umožňují výpočet v tabulkách po řádcích a sloupcích. Jsou vhodné např. pro zpracování laboratorních měření, propočty v ekonomických a finančních tabulkách apod. Umožňují na základě tabulek sestrojit grafy.

Statistické zpracování dat

Programy pro oblast práce s obrovským množstvím dat, např. sčítaní lidu, vyhodnocení průzkumů veřejného mínění apod.

Grafické zobrazení dat

Tvorba obrázků, grafů, ale i výtvarných děl, animovaných filmů, atd.

Tvorba nových prohramů

Patří sem programovací jazyky, které umožňují vytvářet - psát nové programy. Je to oblast tvorby programů.

Typografické práce (DTP Desktop Publishing)

Patří sem všechny tiskařské práce - tvorba předloh pro tisk novin, časopisů, knih, plakátů, pozvánek, vizitek, atd. Jsou tu vysoké nároky na grafiku, možnost začlenění obrázků, automatickou tvorbu obsahu apod.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster