MONITORY A LCD

  PDF verze pro tisk

Line

Monitory (CRT monitory)

Monitor je výstupní zařízení sloužící k zobrazení videosignálu z počítače. Monitor musí být zapojen do grafické karty počítače a tvoří s ní celek (vlastnosti obou jsou provázané). Pracuje ve dvou základních režimech:

 • textový,

 • grafický.

Textový režim

Zobrazuje text složený ze znaků uspořádaných do řádků. Po zapnutí počítače se monitor automaticky nastaví do tohoto režimu, ve kterém probíhá velká část komunikace mezi počítačem a uživatelem. Počítač zobrazuje pro kontrolu všechny znaky, které píšeme na klávesnici. Znaky se objevují v řádku za sebou. Místo, kde bude napsaný následující znak, je vyznačeno světelnou značkou - KURZOREM. Je to blikající vodorovná čárka pod úrovní řádku nebo blikající políčko. Když kurzor dosáhne pozice na konci řádku, automaticky se přesune na začátek následujícího řádku Když dosáhne kurzor pozice na konci posledního řádku obrazovky, automaticky se celý text posune o řádek nahoru, poslední řádek se vymaže a kurzor se nastaví na jeho začátek. Této činnosti se říká ROLOVÁNÍ OBRAZOVKY.

Grafický režim

Do tohoto režimu se monitor přepíná odstartováním programu, který pracuje s grafikou. Slouží pro zobrazování obrázků, grafů, diagramů, ozdobných typů písma, atd.

CRT Monitor

Line

Parametry monitoru

 • úhlopříčka (udává se v palcích 1 palec cca 2,54 cm)

  • 14” (už se běžně nepoužívají),

  • 15”,

  • 17” (nejpoužívanější, dnes standard),

  • 19” (pro grafické aplikace),

  • 21” (pro grafické aplikace).

 • maximální rozlišení (udává se počet pixelů ve vertikálním a horizontálním směru)

  • 640 × 480

  • 800 × 600

  • 1024 × 768

  • 1152 × 864

  • 280 × 1024

  • 1600 × 1200

 • maximální obnovovací frekvence (refresh frequency)

  • 60 až 160 Hz (ideální 80 až 100 Hz),

  • udává počet snímků zobrazených za jednu sekundu (normy CO92, TCO95, TCO99)

Celý monitor je osazený v kloubu, který umožňuje jeho natáčení požadovaným směrem. Některé monitory mají svůj vlastní hlavní vypínač, jiné se uvádějí do činnosti zapnutím základní jednotky. Na každém monitoru můžeme nastavit požadovaný jas, kontrast, výšku a šířku obrazu atd.

Na obsah

Line

LCD (Liquid Crystal Display)

Technologie LCD se začala nejdříve používat u menších zařízení jako kalkulačky, mobilní telefony, ... Až později se objevilo využití pro zobrazování videosignálu z počítače a objevují se tzv. LCD panely.

Výhody:

 • úspora místa

Nevýhody:

 • zatím vysoká pořizovací cena oproti CRT monitorům

LCD panel

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster