TISKÁRNY

  PDF verze pro tisk

Line

Jsou to výstupní zařízení, která umožňují výstup textů, obrázků a jiných dokumentů v trvalé a uživateli přístupné formě. Kvalita tisku je závislá na druhu použité tiskárny. V dalším textu je přehled druhů tiskáren, uspořádaný vzestupně podle kvality tisku.

Line

Jehličková tiskárna

Tištěný znak se skládá z bodů. Jednotlivé znaky se vytvářejí úderem elektromagnetický ovládaných jehliček na barvící pásku, která se pohybuje mezi tiskovou hlavou a papírem. Běžná jehličková tiskárna má 9 až 24 jehliček, pro kvalitnější tisky se používají 48 a 64 jehličkové tiskárny. Nejznámější značky jehličkových tiskáren jsou EPSON a STAR LC.

jehličková tiskárna

Výhody:

 • možnost použití více typů písma,

 • nižší cena

Nevýhody:

 • nízká kvalita tisku,

 • hlučnost

Line

Tiskárna s typovým kolečkem

(elektrický psací stroj připojený k počítači): Tisková hlava má jediný elektromagnet - úderník. Mezi barvící páskou a úderníkem se pohybuje typové kolečko. Má tvar jako kopretina a na konci každého paprsku je jeden znak. Tisková hlava se pohybuje podél papíru, typové kolečko se natočí tak, aby před úderníkem byl požadovaný znak a ten se úderníkem přes barvící pásku otiskne na papír. Celý znak se vytiskne najednou.

Výhody:

 • dokonalý vzhled písma,

 • vyšší rychlost práce

Nevýhody:

 • hlučný provoz,

 • jediný typ písma

Line

Inkoustová tiskárna (Ink-Jet, bublinková, trysková)

(bublinková, inkoustová, ink-jet): Tisková hlava obsahuje trysky (trubičky velmi malého průměru) a zásobník inkoustu. Hlava se pohybuje podél válce s papírem a z příslušné kombinace trysek na papír vystřikují drobné kapičky inkoustu. Z jednotlivých inkoustových bodů se vytváří znak. Nejznámějším výrobcem těchto tiskáren je firma HP - Hewlett Packard, dále Minolta, Canon, ....

inkoustová tiskárna

Výhody:

 • vysoce kvalitní tisk,

 • nehlučný provoz,

 • mnoho typů písma,

 • malé nároky na napájení elekt. proudem (vhodné pro laptopy)

 • nízká pořizovací cena

Nevýhody:

 • nutnost používat kvalitní papír,

 • tisk vodě neodolný

 • dražší provoz

Line

Laserová tiskárna

Pracuje na stejném principu jako kopírovací stroje. Znaky se vytváří natavováním pigmentu (barviva) na papír prostřednictvím elektrostaticky citlivého válce osvětleného laserovým paprskem. Znak se skládá z bodů vysoké hustoty (až 12 bodů na 1 mm), a proto je tisk vysoce kvalitní. Tyto tiskárny se používají hlavně pro tisk typografických předloh (knihy, noviny, časopisy, letáky, pozvánky). Tyto tiskárny vyrábí firmy HP, Canon, Minolta, ....

laserová tiskárna

Na obsah

Line

Nemusíme tiskárny členit jen podle kvality tisku, ale také podle maximální velikosti potištěného materiálu:

 • do velikosti A4,

 • do velikosti A3,

 • do velikosti A0,

 • do velikosti A1.

V současnosti se také rozmáhají mezi formáty jako A4+, A3+, ...

Formát A3

Formát A0

tiskárna A3 tiskárna A0

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster