BOZP, HYGIENA

  PDF verze pro tisk

Line

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) je součástí každé pracovní a výchovně vzdělávací činnosti a je ovlivněna pracovními podmínkami a charakterem práce, výchovou a vzděláváním. Zahrnuje souhrn práv a povinností účastníků pracovního a výchovně vzdělávacího procesu směřující prostřednictvím souboru organizačních, výchovných a jiných opatření k zajištění ochrany zdraví a života zaměstnanců a žáků před poškozením během pracovního a výchovně vzdělávacího procesu

V souvislosti s BOZP je potřeba se zmínit, že učebna výpočetní techniky je vybavena elektrickým zařízením a proto je nutné zvlášť pečlivě dodržovat nařízení vyučujících a obecné BOZP pokyny.

Každý student by při začátku školního roku měl projít školením o BOZP.

HYGIENA

V současnosti je velkým problémem právě hygiena práce s počítačem a není to jen hygiena v úzkém slova smyslu, ale také především ergonomie zařízení jako židle, stůl, klávesnice, monitor, ...

Židle by měla být nastavitelná a otočná.

Pracovní stůl by měl být s neostrými hranami a nelesklým povrchem. Výška pracovní plochy musí zachovat pravý úhel v loketních kloubech.

Monitor počítače nesmí být umístěn zády ani proti oknu. Pohled očí má směřovat k hornímu okraji monitoru, nebo lehce pod něj.

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster