CD, DVD, OSTATNÍ FORMY ZÁZNAMU

PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Line

KOMPAKTNÍ DISKY (CD) A JEJICH MECHANIKY

CD pro počítačovou praxi se začaly používat v roce 1985 a jejich kapacita byla 650 MB, co představuje asi 74 minut zvukového záznamu nebo 650 miliónů znaků napsaných z klávesnice.

Na rozdíl od pevného disku, který má soustředné kruhové stopy rozdělené do sektorů, má CD-ROM záznamovou stopu ve tvaru spirály začínající u středu disku, která je také rozdělena na sektory. Tím, že záznam začíná od středu dovoluje vytvářet CD i jiného než kruhového tvaru např. srdce, obdélník, ...

CD prošly následujícími vývojovými stupni:

 • CD - ROM (read only memory) - pouze pro čtení, nebylo možné je mazat ani přepisovat

 • CD - R (recordable ) - s možností čtení z CD i zápisu na něj

 • CD - RW (rewritable) - možný mnohonásobný přepis jako u diskety

Princip záznamu:

CD je stříbřitý nebo zlatý kotouč, na kterém je pod průhlednou ochrannou vrstvou nanesena záznamová vrstva. Do záznamové vrstvy se data zapisují po spirále ve formě mikroskopických vyvýšenin a prohlubní. Tato data potom čte laserový paprsek v CD mechanice.
Na rozdíl od disket a pevného disku, které využívají záznam na magnetickém principu, je CD odolnější vůči chybám způsobeným mechanickým poškozením. Čtecí zařízení mechaniky CD je vybaveno tzv. systémem korekce chyb, který je schopen přečíst i data z mírně poškozených míst disku. Ani CD však není nezničitelné. Jeho nepřítelem je prach, který se může usadit v mechanice nebo v samotném disku.

Rychlost práce CD mechanik:

První mechaniky pracovaly s přenosovou rychlostí 120 kB/s, což je stejné jako u zvukových CD. K tomuto základu jsou nyní přirovnávány rychlosti rotace CD disku v mechanice. V současnosti CD mechaniky pracují 2x, 4x, 6x, 8x, 12x, 16x, 24x i 40x rychleji. Extrémní rychlosti čtení obsahů CD nemusí být vždy výhodou. Tyto rychlé mechaniky jsou citlivější na chyby, které nemusí vždy zvládnout. Pro běžnou práci běžného uživatele stačí 6 a 8 rychlostní mechaniky, ale běžně se prodávají mechaniky 40x.

Kapacita CD disků:

Kapacita běžného CD je nejčastěji 650 MB nebo 700 MB. V současnosti se pracuje na zvyšování kapacity CD disků zvyšováním hustoty záznamu, zaváděním více záznamových vrstev a pod. Kapacita CD dosahuje řádově až gigabyty.

V současnosti je to nejoblíbenější záznamové médium.

CD A DVD MECHANIKY A JEJICH DISKY

CD a DVD mechaniky a jejich disky

Na obsah

Line

DIGITÁLNÍ VIDEO DISKY A JEJICH MECHANIKY

Zkratka DVD je Digital Video Disc nebo lépe Digital Versatile Disc a technologie záznamu a čtení je obdobné jako u CD. Rozdíly spočívají především v hustější záznamu popř. ve 2 záznamových vrstvách. Pouhým okem je rozdíl mezi CD a DVD skoro nerozeznatelný. Záznamová kapacita je však již díky zmíněným vlastnostem mnohonásobně vyšší (běžně 4,8 GB). DVD disky se dnes používají nejčastěji pro záznam filmu, přesto jej jejich kapacita pro běžný film malá a proto se filmy ukládají ve speciálním kompresním formátu MPEG-2. V současnosti se hledá lepší kompresní formát a dnes nabízené DVD přehrávače již nabízejí i jiné formáty.

Formáty DVD

 • video

 • datové

 • audio

 • hybridní (audio-video, ...)

Formy záznamu

 • lisovaná DVD (průmyslově vyráběná data, filmy, zvuk)

 • DVD - R

 • DVD + R

 • přepisovatelná

  • DVD - RAM

  • DVD - RW

  • DVD + RW

  • DVD - R/W

Kapacita DVD

 • 2 velikosti DVD (průměr 80 a 120 mm)

 • jednostranná (někdy oboustranná)

 • 2 vrstvy

 • průměr 120 mm:

  • DVD 5 (4,4 GB - jednostranný jednovrstvý disk)

  • DVD 9 (8,1 GB - jednostranný dvouvrstvý disk)

  • DVD 10 (8,8 GB - oboustranný jednovrstvý disk)

  • DVD 18 (5,8 GB - oboustranný dvouvrstvý disk)

Výhody a nevýhody DVD

 • Výhody

  • asi 3x kvalitnější úroveň obrazu než u VHS a prostorový zvuk

  • kapacita (2 až 8 hodin videa)

  • pohyb po záznamu (krokování, kapitoly, ...)

  • uložení až osm jazykových záznamů a titulky v 32 jazycích

  • 9 úhlů pohledu

  • formát TV obrazu 16: 9 nebo 4:3

  • přehráváním se nesnižuje kvalita záznamu

  • lepší zajištění proti kopírování

 • Nevýhody

  • náchylnost k mechanickému poškození záznamové plochy

  • možná změna kompresních formátů

  • svět je dělen na 6 regionů, ČR region 2 (DVD s filmem je určeno jen pro konkrétní region kompatibilní s DVD přehrávačem)

Na obsah

Line

OSTATNÍ FORMY ZÁZNAMU

 • flash disky - přenosné paměti kapacity řádově do GB, běžně stovky MB, připojují se přes USB, velmi rychlé a snadno ovladatelné

Flash disk

 • zip mechaniky

  • jsou určeny pro zálohování a přenos souborů s kapacitou 100 MB nebo 250 MB

  • speciální médium (podobná 3,5” disketě)

  • nevýhodou je že média jsou drahá a oproti CD i s malou kapacitou

 • výměnné pevné disky - jsou to vysokokapacitní paměťová média, která zaručují i vyšší ochranu dat (můžeme je z počítače vyjmout a odložit)

 • přepisovatelné optické disky

 • magnetopáskové zařízení (streamer) - mají kapacitu až 8GB a slouží hlavně pro zálohování dat

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 03.12.2004

webmaster