ZÁKLADNÍ POJMY

  PDF verze pro tisk

Line

WWW

Co je to WWW? WWW (World Wide Web) je převažující služba na Internetu. Je založená na podpoře grafiky, textu a ostatních multimédií seskupených do www stránek graficky orientované zpracování informací, seskládaných do www stránek (viz Web Pages ) využívajících formátovaný text, grafiku, animace a zvuky. Významnou charakteristikou WWW jsou odkazy (viz link , hyperlink ), které umožňují přecházet z jedné stránky na druhou.

FTP (File Transfer Protocol)

Internetová služba, která slouží k poskytování souborů uživatelům Internetu.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP se nazývá protokol pro přenos stránek mezi webovým serverem a prohlížečem (klientem) vystavěný nad protokolem TCP, existuje několik verzí HTTP 0.9, HTTP 1.0, HTTP 1.1

URL (Uniform Resource Locator)

URL je definice adresy, která jednoznačně identifikuje libovolný zdroj v Internetu. URL nejsou omezena jen službu WWW, ale pokrývají celé spektrum služeb (WWW, FTP, e-mail, telnet, ...).

HTML (Hypertext Markup Language)

Značkovací jazyk založený na SGML pro popis struktury webových stránek, který je nezávislý na platformě (prohlížeči, …)

stále se vyvíjí v současnosti existuje HTML 4.0 dochází také vytvoření hybridu mezi HTML a XML (eXtensible Hypertext Markup Language)a vytváří se XHTML, který v budoucnosti nahradí HTML úplně, je však velice pravděpodobné, že vývoj se nezastaví ani zde.

CSS (Cascading Style Sheets (CSS)

Byl vytvořen k formátování vzhledu stránky (např. nadpis bude tučným písmem Arial o velikosti 18 bodů v barvě zelené). Jeho problémem je, že je to vlastně nový jazyk, který se musíte naučit.

Vývoj HTML, XHTML, CSS, … se stará konsorcium W3C - World Wide Web Consorcium (www.w3c.org).

Prohlížeč (Klient)

Je program sloužící k „prohlížení“ WWW stránek tzn. převádí textový HTML kód do grafické podoby. Nejpoužívanější klienti jsou:

  • Internet Explorer

  • Mozilla (Czilla),

  • Netscape Navigator,

  • Amaya,

  • Opera,

  • Safari.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 28.11.2004

webmaster