AUTOŘI

  Line

Řešitelský tým rozvojového projektu tvoří:

řešitel:

Mgr. Tomáš ORŠULÁK
Mgr. Tomáš ORŠULÁK Adresa: SOŠS a SOU Kadaň
5. května 680
43201 Kadaň
Kancelář: 2. patro vlevo od schodů
Telefon: 474333112
E-mail: tomas.orsulak@amoskadan.cz

Profil:

Mgr. Tomáš Oršulák se dlouhodobě věnuje využití internetových a počítačových aplikací ve výuce. Vyučuje předměty Informatika, Geografie, Matematika na Střední odborné škole Služeb a Středním odborném učilišti, Kadaň a je odborným asistentem na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Od roku 2002 je certifikovaným lektorem v rámci SIPVZ modulu Z, P a volitelných modulů P (Počítačová grafika a digitální fotografie, Publikování na WWW). Spolupracoval při vytváření školního internetového obchodu s Ing. Tatianou Doktorovou. V rámci Střední odborné škole Služeb a Středním odborném učilišti, Kadaň působí jako metodik ICT. V projektu bude zabezpečovat technickou a didaktickou část a zpracovávat učební materiály pro informatiku.

Line

spoluřešitelka:

Ing. Tatiana DOKTOROVÁ
  Adresa: SOŠS a SOU Kadaň
5. května 680
43201 Kadaň
Kancelář: 2. patro vlevo od schodů
Telefon: 474333112
E-mail: doktorova@atlas.cz

Profil:

Ing. Tatiana Doktorová vyučuje předměty Informatika a Anglický jazyk na Střední odborné škole Služeb a Středním odborném učilišti, Kadaň. Od roku 2002 je certifikovaným lektorem v rámci SIPVZ modulu Z, P a volitelného modulu P (Tabulkové editory). Byla hlavním garantem při vytváření školního internetového obchodu v rámci projektu Phare a později v rámci pilotního projektu „Výukový blok: Internetový obchod“. V projektu bude zabezpečovat zpracovávat učební materiály pro informatiku a anglický jazyk.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 20.03.2005

webmaster