O PROJEKTU

  Line

Název projektu:

ZA ŠKOLOU SE ŠKOLOU - INFORMATIKA A ANGLICKÝ JAZYK

Stručná charakteristika aplikace

V souvislosti s Internetem a vzděláváním se často používá termín e-learning pod nímž si lze představit distanční studium ve virtuálním studijním prostředí na Internetu. Projekt „Za školou se školou“ předpokládá vytvoření multimediálních učebních textů pro předměty Informatika a Anglický jazyk. Tyto učební texty budou umístěny na internetu pro studenty. Učební materiály budou doplněny testy a vysvětlujícími pokyny vyučujících. Projekt se tím snaží řešit problematiku vzrůstající absence studentů středních škol a tím zameškání části studia. Studenti budou mít možnost doma nebo po příchodu do školy velice rychle získat přehled o zameškané studijní látce a doplnit si ji a tím se hned po příchodu do školy plně zapojit do výuky daného předmětu.

Cílová skupina

Projektu se budou účastnit studenti od 1. do 4. ročníku studijního oboru Agropodnikání předmětu informatika a anglického jazyka.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 05.12.2004

webmaster